Aktualności

Kontrola PiP. Co robić?

W tym momencie przypominamy sobie: dokumenty, czy wszystko jest dobrze? A może czegoś nie wiedziałem, nie dopatrzyłem, nie zrobiłem? Co trzeba wiedzieć?

Powinniśmy zdać sobie sprawę iż kontrola Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy

służy przede wszystkim poprawie stanu BHP.

Zawsze w takich momentach niezastąpiona może okazać się pomoc firmy

wyspecjalizowanej w zakresie bhp i kadr. Kto inny, jak nie specjalista, jest w stanie ukoić nasze

skołatane nerwy?

Warto!

Dlaczego?

Bo po kontroli i tak będziemy musieli to zrobić jak Inspektor znajdzie błędy, które skutkują

nałożeniem mandatu. To z kolei są pieniądze stracone dla Firmy.

Lepiej, z góry, przeznaczyć je na poprawę stanu BHP.